Stimați părinți și întreg personal al Școlii Gimnaziale Ioan Bădescu,


Domnul primar Iacob Petre, reprezentat de domnul Marius Pascu în întâlnirea cu reprezentanții consiliului de administrație din școală, vă comunică faptul că va găsi o soluție pentru ca elevii claselor a III -a și a IV- a să poată funcționa și desfășura procesul instructiv-educativ în tura de dimineață în anul școlar 2024-2025.

Depunerea eventualelor contestații se va realiza în data de 25.03.2024, interval orar 10:00-13:00, cu prezență fizică la unitatea unde s-a desfășurat proba de concurs sau prin mijloace electronice, la adresa de email: scoalabadescu@gmail.com

Cererile de reevaluare depune în afara intervalului orar stabilit, nu vor fi luate în considerare.

La toate etapele Olimpiadei, dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/ propriul rezultat.
•La niciuna dintre etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestației de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
•Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările acestora.
•La toate etapele Olimpiadei, nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.


Depunerea contestațiilor se va realiza în data de 18.03.2024, interval orar 10:00-13:00, cu prezență fizică la unitatea unde s-a desfășurat proba de concurs sau prin mijloace electronice, la adresa de email: scoalabadescu@gmail.com

Cererile de reevaluare depune în afara intervalului orar stabilit, nu vor fi luate în considerare.

La toate etapele olimpiadei se pot contesta numai rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă.
•Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.
•Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.
•Elevii minori pot depune contestații, fiind însoțiți de tutorele legal instituit.

Cerere contestație-ELEVI MINORI [Descărcare].
Cerere contestație-ELEVI MAJORI [Descărcare].

Ora de începere a probei scrise va fi ora 10:00;
•Timpul de lucru alocat pentru nivelul gimnazial (clasele VII-VIII) este de 2 ore, interval orar 10:00-12:00;
•Timpul de lucru alocat pentru nivelul liceal (clasele IX-XII) este de 3 ore, interval orar 10:00-13:00;
•Elevii, însoțiti de cadre didactice desemnate de directorii unităților de învățămănt participante, vor fi prezenți în centru la ora 08:30;
•Accesul elevilor în sălile de concurs se va realiza în intervalul 09:00-09:30;
•Profesorii evaluatori vor fi prezenți în centrul de concurs la ora 12:30;
•Membrii comisiei județene vor fi prezenți în centrul de concurs la ora 07:30.