1. Rezultatele finale la Testul de aptitudini Limba Engleză pentru înscriere în clasa a V-a, an școlar 2022-2023 cu predare intensiv
 2. Rezultatele contestațiilor la Testul de aptitudini Limba Engleză pentru înscriere în clasa a V-a, an școlar 2022-2023 cu predare intensiv
 3. Rezultatele la Testul de aptitudini Limba Engleză pentru înscriere în clasa a V-a, an școlar 2022-2023 cu predare intensiv
 4. Anunț susținere probă orală a testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a
 5. Anunț susținere probă scrisă a testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a
 6. Cererea de înscriere a pentru susținerea Testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze, pentru anul școlar 2022-2023 și cererea de recunoaștere și echivalare: [cerere PDF].
 7. Cererea de înscriere a pentru susținerea Testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze, pentru anul școlar 2022-2023 și cererea de recunoaștere și echivalare: [cerere DOC].
 8. Calendarul susținerii testului de competență lingvistică
 9. ORDIN nr. 3.609 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar
 10. O R D I N privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv sau bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar
 11. Programa școlară pentru disciplina LIMBA MODERNĂ CLASELE a III-a – a IV-a
 12. Procedura privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a V-a
 13. Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv