Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” este situată în centrul orașului Popești-Leordeni, în imediata vecinătate a Primăriei, pe stada Școlii nr. 6. Localul școlii nu este unul foarte mare, însă este bine îngrijit și frumos decorat de elevii şi profesorii care lucrează împreună pentru crearea unui mediu plăcut și stimulativ. Mai mult decât atât, în ultimii ani, fiecare clasă a fost dotată cu două table albe, o tablă smartboard,videoproiector și laptop pentru fiecare sală de clasă și mobilier ergonomic nou, pentru un învățământ modern de calitate.

Clasa Pregătitoare își desfășoară activitatea în incinta Grădiniței Nr. 2 ce este structură a școlii noastre, într-un ambient propice dezvoltării fiecărui copil, cu un mobilier nou adecvat vârstei, cu aceleași facilități, dar într-un spațiupotrivit trecerii de la grădiniță spre ”școala mare”.

Colectivul de învățători și profesori este format din cadre didactice foarte bine pregătite între care există o strânsă colaborare atât pentru desfășurarea activităților școlare, cât și în organizarea activităților extracurriculare șiextrașcolare. Ca o dovadă a bunei colaborări între cadrele didactice și familie, elevii școlii noastre obțin constant rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare, făcându-se remarcați atât în activitățile științifice, cât și încele creative și artistice.

Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” este locul în care fiecare copil este îndrumat să crească fizic, spiritual și moral împreună cu ceilalți, să-și dezvolte capacitățile, aptitudinile și sentimentele într-un climat prietenos.

Informații pentru părinti:

Noi dorim să creăm din fiecare copil cel mai bun om și cetățean european: respectuos fată de ceilalți și fată de sine, civilizat, demn, învățat să prețuiască diversitatea și să seconstruiască pe sine pentru un viitor mai bun.

Activitățile școlare se desfășoară în cadrul unor lecții antrenante și cursuri opționale diversificate: Clubul jucăușilor, Micii artiști, Ce pot face două mâini dibace?, ABC-ul bunelor maniere, Cum să învăț!, Educație pentru sănătate, Folclorul copiilor, Educație rutieră, Pe aripile cuvintelor, Eu știu, eu pot să îmi corectez vorbirea!, Codul bunelor maniere, Misterele lumii înconjurătoare, Educație financiară, Valorificarea folclorului local, Lectura și abilitățile de viață, English through pictures and games, Comunicare, joc, culoare, English is Fun through Music, Visiting U.K., English through pictures and games, Story Time, Round UK in 36 weeks, În vârf de peniță, Ești cool și dacă vorbești corect, Holocaustul românesc, Communication – how do we do it?, Personajul – incursiune în literatură, teatru și film, Creative English, Educaţie pentru sănătate, Matematica distractivă, English is fun, Drama, Caleidoscop Matematic, Primul ajutor în caz de urgență medicală, It is cool to be British, British Culture and Civilization.

Un alt specific al școlii noastre îl reprezintă studierea limbii engleze L1 în sistem intensiv începând cu clasa a V-a.

Începând cu anul școlar 2011, desfășurăm parteneriatul încheiat cu Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu”. În cadrul activităților extrașcolare, enumerăm proiecte interdisciplinare, serbări școlare,expoziții tematice, excursii și tabere, vizite la muzee, ateliere de creație și cerc de lectură și scriere creativă, ateliere de învățare a unei limbi de circulație internațională.

Vă așteptăm cu drag!