Procedura MEN nr. 30891/14.05.2018 privind organizarea si desfasurarea testului de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala