Procedura de înscriere în clasa pregătitoare an școlar 2022-2023

A. LA SEDIUL UNITĂȚII

Pasul 1. Completarea cererii Tip și a cererii școlii, prezentarea documentelor necesare, respectiv:

 • 1. Pentru copiii care au la data de 01.09.2022 vârsta împlinită de 6 ani.
  a) Copie și original certificat de naștere copil;
  b) Copii C.I. ambii părinți (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
 • 2. Pentru copiii care împlinesc 6 ani după data de 01.09.2022 până la 31.12.2022.
  a) Copie și original certificat de naștere copil;
  b) Copii C.I. ambii părinți (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
  c. Recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare de la grădinița unde este înscris copilul în anul școlar 2022-2023 ( obținută prin cererea Tip - Anexa 1 din Metodologie) SAU pentru copii care nu au frecventat grădinița sau revin din străinătate Rezultatul evaluării psihosomatice efectuată la Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din localitatea de domiciliu ( obținută prin cerere - Anexa 2 din Metodologie).

Pasul 2. Verificarea documentelor justificative care însoțesc cererea Tip în prezența părintelui/reprezentantului legal al copilului, completarea datelor în aplicația informatică în prezenta acestuia de către un membru al comisiei de înscriere din școală.

Pasul 3. Validarea cererii Tip de înscriere imediat după completarea acesteia în aplicația informatică și finalizarea înscrierii prin semnarea acesteia.

B. PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR ELECTRONICE

Pasul 1. Completarea cererii Tip și a cererii școlii, semnarea lor și transmiterea acestora împreună cu documentelor necesare înscrierii și declarația-tip pe proprie răspundere (Anexa 3 din Metodologie), prin e-mail pe adresa: secretariat@scoalaioanbădescu.ro.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • 1 . Pentru copiii care au la data de 01.09.2022 vârsta împlinită de 6 ani.
  a) Copie și original certificat de naștere copil;
  b) Copii C.I. ambii părinți (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului);
  d) Declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere (Anexa 3 din Metodologie).
 • 2 . Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după data de 1.09.2021 până la 31.12.2021.
  a) Copie și original certificat de naștere copil;
  b) Copie C.I. ambii părinți (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
  c. Recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare de la grădinița unde este înscris copilul în anul școlar 2022-2023 ( obținută prin cerere - Anexa 1 din Metodologie) SAU pentru copii care nu au frecventat grădinița sau revin din străinătate Rezultatul evaluării psihosomatice efectuată la Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din localitatea de domiciliu ( obținută prin cerere - Anexa 2 din Metodologie).
  d) Declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere (Anexa 3 din Metodologie).

Pasul 2. Completarea datelor în aplicația informatică de către un membru al comisiei de înscriere din școală și transmiterea pe e-mailul solicitantului a cererii tip în vederea validării de către acesta prin semnătură.

Pasul 3. Transmiterea către școală a cererii tip validate de către părinte prin semnătură în vederea finalizării înscrierii.

Pasul 4. Confirmarea finalizării înscrierii de către școală prin mesaj pe e-mail.