Evaluarea națională cls. a VIII-a

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019
  • 3-7 iunie 2019 – Înscrierea la evaluarea națională
  • 7 iunie 2019 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 18 iunie 2019 – Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 20 iunie 2019 – Matematica – probă scrisă
  • 21 iunie 2019 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 19 iunie 2019 – Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
  • 25 iunie 2019 – Depunerea contestaţiilor (orele 14:00-20:00)
  • 26-28 iunie 2019 – Soluţionarea contestaţiilor
  • 29 iunie 2019 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.