Evaluarea Națională cls. II, IV și VI

Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018
 1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a Il-a - ENII:
  • Scris - Limba română - 7 mai 2018
  • Scris - Limba maternă - 7 mai 2018
  • Citit - Limba română - 8 mai 2018
  • Citit - Limba maternă - 8 mai 2018
  • Matematică - 9 mai 2018
  • Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale -10 mai 2018
 2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
  • Limba română -15 mai 2018
  • Matematică -16 mai 2018
  • Limba maternă -17 mai 2018
 3. 3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:
  • Limbă şi comunicare - 23 mai 2018
  • Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 24 mai 2018
  • mai 2018