Anunț susținere probă orală a testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a