Anunț – organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor didactice/catedre