Anunț – organizare concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de administrator patrimoniu, îngrijitor