Asociația Părinților

Asociația de părinți a Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu”

Noi dorim să creăm din fiecare copil cel mai bun om şi cetăţean european care poate fie el: respectuos faţă de ceilalţi şi faţă de sine, civilizat, demn, învăţat să preţuiască diversitatea, pentru o convieţuire armonioasă, într-o Europă democratică.

Activităţile şcolare se desfăşoară în cadrul unor lecţii antrenante şi cursuri opţionale diversificate: Educaţie pentru sănătate, Educaţie rutieră, Educaţie europeană, Matematica distractivă şi Natura, prietena mea, English is fun, Lectura şi abilităţile de viaţă.

Un alt specific al şcolii noastre îl reprezintă studierea limbii engleze L1 în mod intensiv începând cu clasa a V-a.

În cadrul activităţilor extraşcolare desfăşurate, enumerăm proiecte interdisciplinare, serbări şcolare, expoziţii tematice, excursii şi tabere, vizite la muzee, ateliere de creaţie şi cerc de lectură şi scriere creativă.

Documente ale asociaţiei: