Procedura MEN nr. 32530/27.05.2019 privind organizarea si desfasurarea testului de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala