Înscrieri în clasele pregătitoare

Anunț

Înscrierile în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 se efectuează în perioada 4 martie - 22 martie 2019, la secretariatul școlii - în limita locurilor propuse pentru acest an.

În acest an școlar se înscriu obligatoriu toți copiii care îndeplinesc vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2019.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, pot fi înscriși în clasa pregătitoare, la cererea părinților, numai cu avizul comisiei de evaluare psihosomatică.

Evaluarea psihosomatică va avea loc în perioada 26.02.2019- 20.03.2019.

Acte necesare:

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariat sau online)
  • Certificat naștere copil în copie și original
  • Aviz de la medicul de familie cu mențiunea: apt pentru înscriere în clasa pregătitoare
  • B.I./C.I. ambii părinți în copie și original. În cazul în care părinții sunt divorțați, se aduce originalul și copie după hotărârea judecătorească care stabilește domiciliul și persoana căreia i se încredințează minorul.
Anunț

Au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020.

Detalii: Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Vă așteptăm cu drag la noi în școală!