Evaluarea națională cls. a VIII-a

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

  • 04-08 iunie 2018 – Înscrierea la evaluarea națională
  • 08 iunie 2018 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

  • 11 iunie 2018 – Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 13 iunie 2018 – Matematica - probă scrisă
  • 14 iunie 2018 – Limba şi literatura maternă - probă scrisă
  • 19 iunie 2018 – Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
  • 19 iunie 2018 – Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
  • 20-22 iunie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor
  • 23 iunie 2018 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.