Consiliul Elevilor

Ce este consiliul elevilor ?

Consiliul elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor și reprezintă un factor important al democratizării școlii a relațiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii își pot alege reprezentanții pe baza principiului reprezentativității. Elevii pot formula puncte de vedere specifice lor și pot elabora propuneri pentru îmbunătățirea calității vieții școlare.

Consiliul Național al Elevilor ca organizație națională reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular din România la nivel școlar, județean și național. Este structură consultativă, partener al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Este organizat și funcționează Regulamntului-cadru aprobat prin Ordinul MECTS nr. 4247/21. 06. 2010. Are caracter apolitic, nefiind subordnat niciunui interes de partid. C.N.E. a fost înființa în baza OMECT nr. 2782/2007.

De ce este nevoie să existe un consiliu al elevilor ?

Nevoia existenței unui consiliu al elevilor vine, în primul rând, din nevoia elevilor de a-și exprima opiniile și de a-și pune în aplicare ideile. Elevii au nevoie de o structură în care să se poată manifesta independent, pe care să o administreze și să o organizeze. Această structură îi ajută să înțeleagă mai bine societatea în care trăiesc, oferindu-le experiența necesară pentru a începe o viață pe propriile puteri.

Componența Consiliului elevilor

Tudose Diana ( a VIII-a B), PRESEDINTE

Bondar Casian (a VII-a B), VICEPRESEDINTE

Tudor Alexandra (a VII-a B), SECRETAR