Anunț – Înscriere în Programul național pilot ”Școală după școală”

Dragi părinți,
în urma lansării la nivelul Ministerului Educației a Programului național pilot tip “Școala după școală”, în conformitate cu prevederile Ordinului ME nr.3300/2021, vă anunțăm faptul că la nivelul unității de învățământ organizăm activități de tip remedial pentru elevii din clasele pregătitoare, până la clasa a VIII-a.

Poate beneficia de acest program elevul care se află în următoarele situații:

  • a. elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet.
  • b. elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020 2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină.
  • c. elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Astfel, in situația în care vă doriți implicarea copilului dumneavoastră în activitățile desfășurate în program, vă rugăm să depuneți la secretariatul unității o cerere prin care vă arătați disponibilitatea, în perioada 01–03.03.2021.
Cererea tip o găsiți la secretariat sau o puteți [ descărca AICI ].